Nghiệp vụ bảo vệ là gì? Bao gồm những nội dung gì?

Nghiệp vụ bảo vệ chính là những kỹ năng, kiến thức mà nhân viên bảo vệ  được huấn luyện trước khi đưa đến mục tiêu bảo vệ.

Nghiệp vụ bảo vệ là gì?

Nghiệp vụ bảo vệ là chương trình tổng hợp những biện pháp chuyên môn trang bị cho nhân viên bảo vệ nhằm mục đích đảm bảo an ninh, an toàn cho tài sản tính mạng con người tại các doanh nghiệp mục tiêu theo yêu cầu.

Nội dung chính của nghiệp vụ bảo vệ

Nghiệp vụ bảo vệ bao gồm 3 kỹ năng cơ bản như: Kỹ năng bảo vệ, xử lý tình huống và kỹ năng giao tiếp. Mỗi nhân viên bảo vệ cần phải có đủ 3 kỹ năng trên trước khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu.

Kỹ năng bảo vệ

Đây chính là kỹ năng bảo vệ an ninh, an toàn cho tài sản và con người tại nơi nhân viên bảo vệ đó thực hiện công tác. Muốn có được kỹ năng này bảo vệ cần phải rèn luyện một số kỹ năng cần thiết như võ thuật cơ bản, sử dụng vụ khí, PCCC, sơ cấp cứu,…Đây cũng được xem là những nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp mà nhân viên bảo vệ cần phải nắm rõ khi làm nhiệm vụ tại mục tiêu.

Kỹ năng xử lý tình huống

Phản ứng nhanh nhẹn trước mọi tình huống rui ro xảy ra là nghiệp vụ bảo vệ quan trọng mà nhân viên bảo vệ cần nắm rõ. Linh hoạt xử lý nhanh gọn khi có những rủi ro bất ngờ xảy ra sao cho không gây ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ là điều quan trọng nhân viên bảo vệ cần thực hiện.

Kỹ năng giao tiếp

Nội dung nghiệp vụ bảo vệ chỉ thật sự hoàn chỉnh khi và chỉ khi bảo vệ phải có kỹ năng giao tiếp tốt. Bảo vệ tốt là khi họ có thái độ giao tiếp lịch sự với khách hàng, sẵn sàng hỗ trợ khi họ cần.

Ngày nay, khi khách hàng tìm đến các công ty dịch vụ bảo vệ đều có những đòi hỏi và yêu cầu khắc khe hơn so với trước kia. Chính vì vậy, các công ty bảo vệ cần chú trọng việc đào tạo, huấn luyện cho nhân viên bảo vệ có đủ nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo an toàn cho khách hàng. Góp phần xây dựng thương hiệu bảo vệ uy tín, chất lượng cho đơn vị cung cấp.

Trả lời

Gọi điện
Nhắn tin