Nội quy bảo vệ công ty cần nắm rõ

Nội quy bảo vệ công ty

ÁP DỤNG CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN BẢO VỆ THUỘC LỰC LƯỢNG BẢO VỆ –  VỆ SỸ  CỦA CÔNG TY

18 Nội quy bảo vệ cần nhớ rõ

Tất cả cán bộ, công nhân viên và nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng bảo vệ – Vệ sỹ Công ty phải nghiêm túc thực hiện và chấp hành triệt để các điều được quy định dưới đây:

Điều 1: Không vi phạm pháp luật, luôn nêu cao ý thức chấp hành và bảo vệ Pháp luật nước CHXHCNVN Việt Nam.

Điều 2: Không được có bất kỳ thái độ, hành vị nào bất lợi hoặc làm giảm uy tín của công ty hoặc lợi dung sắc phục, danh nghĩa công ty để tư lợi cá nhân.

Điều 3: Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp chỉ huy, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Điều 4: Tuyệt đối không được bỏ ca trực, nếu gặp trường hợp bất khả kháng phải kịp thời thông báo cho các cấp chỉ huy để kịp thời xử lý.

Điều 5: tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc làm việc riêng hay làm những việc không có liên quan trong khi làm nhiệm vụ.

Điều 6: Tuyệt đối không được có thái độ, hành vi nào khiếm nhã, khiêu khích, đánh nhau với khách hang, đồng đội và đồng nghiệp.

Điều 7: Tuyệt đối không được có thái độ hành vi nào nhằm tiết lộ bí mật, hồ sơ, sổ sách ở cấp độ mật, tối mật và tuyệt mật của công ty.

Điều 8: Tuyệt đối không được có bất kỳ thái độ hành vi nào nhằm khiêu khích, nói xấu Ban Lãnh Đạo và chỉ huy của công ty.

Điều 9: Tuyệt đối không được có bất kỳ thái độ hành vi nào nhằm mục đích từ chối mệnh lệnh điều động của phòng quản lý nhân sự, mệnh lệnh của các phòng ban có chức năng của công ty.

Điều 10: Tuyệt đối không được có bất kỳ thái độ hành vi nào nhằm tự ý lấy tài sản công cụ, dụng cụ,…của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tại đơn vị công tác mà chưa được sự đồng ý của cá nhân tổ chức đó.

Điều 11: Tuyệt đối không được có bất kỳ thái độ hành vi nào nhằm tổ chức,tham gia cờ bạc hoặc các hoạt động mang tính chất cờ bạc,… trong thời điểm đang làm nhiệm vụ.

Điều 12: Tuyệt đối không được ngủ gật, cho người lạ, người không có phận sự vào mục tiêu bảo vệ, làm việc không đúng với vị trí được phân công.

Điều 13: Phải tỏ thái độ lịch sự, lễ phép khi gặp Lãnh đạo công ty, các cấp chỉ huy và những người được giao nhiệm vụ đến liên hệ công tác.

Điều 14: Trong lúc làm nhiệm vụ phải luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về tác phong điều lệnh,đồng phục, trang trí phục phải đầy đủ, chỉnh tề và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Điều 15: Khi nghỉ việc phải làm đơn xin phép và chờ sự đồng ý của chỉ huy trực tiếp lãnh đạo công ty, thôi việc phải có đơn và thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật lao động nước CHXHC Việt Nam.

Điều 16: Phải luôn nêu cao tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến và thắc mắc của khách hàng với phương châm “Không có khách hàng sai, mà chỉ có chúng ta thực hiện chưa tốt”

Điều 17: Tất cả nhân viên chỉ được tính lương khi đã có 10 ngày làm việc trở lên với công ty.

Điều 18: Trong quá trình công tác khi có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại gì về đời sống, chế độ, chính sách… phải kịp thời thông báo về phòng Giám đốc của công ty.

Trả lời

Gọi điện
Nhắn tin